تفاوتی در موقعیت جغزافیایی برای خرید وجود ندارد. زیرا ارسال بار توسط بازرگانی کریمی به نقاط مختلف کشور صورت می گیرد. از دیگر مزایای این مجموعه ارسال رایگان بار به سراسر کشور است. به همین دلیل متقاضیان می توانند بدون هیچگونه نگرانی اقدام به خرید کنند.