اگرچه مرکز بازرگانی کریمی از ساعت 8 صبح الی 8 شب به صورت حضوری به متقاضیان خدمت رسانی می کند. اما کارشناسان مجموعه به صورت 24 ساعته پاسخگوی مشتریان از سراسر کشور هستند. این کارشناسان در اسرع وقت تقاضای خرید مشتریان را ثبت کرده و با آنها تماس می گیرند.