من مهندس ساختمان هستم و حدود 10 ساله که تموم تجهیزات لوله و اتصالات مورد نیاز برای کارهای ساختمانی رو از بازرگانی کریمی خریداری می کنم. بابت قیمت مناسب و ارسال رسیع کالا سپاسگزارم.